Видео презентация на лого

Видео презентация на логото на фирма Creatica. Логото на фирмата е изобразено в 3D вариант с анимирани проблясъци и сенки.