Видео реклама за SEO Оптимизация на сайтове

Рекламен клип с обяснение за услугата SEO Оптимизация на сайтове, която фирма Creatica предлага. Видеото е с рекламна и промоционална насоченост.