Рекламодателите във Facebook с безплатен достъп до изображения

Рекламиращите във Facebook вече имат безплатен достъп до професионални снимки
Хората, които желаят да рекламират във Фейсбук, вече имат достъп до милиони професионални снимки на различни продукти. Те са лицензирани и са достъпни за всички видове реклами, без да е нужно допълнително заплащане.

Висококачествените снимки, често повишават ефективността на рекламата, особено когато е на началната страница.
Сега, чрез Shutterstock, е много по-лесно за бизнеса да предложи красиви и професионални снимки на продуктите, които предлага.

Рекламодателите, също така имат възможност да създават многобройни реклами с по няколко снимки едновременно.

Когато създавате група от реклами, новият инструмент за качване на снимки (image uploader) Ви позволява да избирате измежду огромно количество снимки от страници, предишни реклами и Shutterstock снимки. Възможността за едновремено качване на множество снимки, позволява на рекламодателите да създават много реклами наведнъж и да изпробват тези снимки. Това води до повишаване на ефективността на рекламната кампания.

Усилията на Facebook изглежда са свързани с желанието на компанията да направи рекламите по убедителни и удобни, както за рекламодателите, така и за публиката, за която са насочени те.

Сами можем да се досетим, че за да се представи една реклама на ниво, то тя трябва да е подходящо оформена и да грабне вниманието на клиента. Когато потребителите разглеждат снимките на човек или бранд, който харесват и срещнат снимка, която не се вписва или е с лошо качество, това най-вероятно ще доведе до игнорирането му.

Нещото, което всички рекламодатели трябва да запомнят, е че не трябва да се набляга единствено върху това колко хубава е една снимка, но и до колко свързана е тя с продукта – дали е автентична?

Рекламодателите във Facebook с безплатен достъп до изображения